Tijdens het intake gesprek wordt nader bepaald waar de focus komt te liggen en langs welke weg dit wordt gedaan. Wanneer tijdens het intakegesprek duidelijk is geworden dat wij samen aan de slag gaan voor het jouw gestelde doel, gaat het als volgt te werk:

“Jouw leefpatroon wordt onder de loep genomen”

Afhankelijk van jouw gestelde doel of lichamelijke klacht krijg je per e-mail formulieren toegestuurd om in te vullen. Dit kan betekenen dat je ofwel jouw huidige voedingspatroon in kaart brengt en/ of dat je een vragenlijst krijgt voor een uitgebreide anamnese bij gezondheidsklachten. Deze formulieren worden door mij geanalyseerd voordat er een persoonlijk gesprek plaats vindt. Op deze manier kunnen we tijdens een eerste persoonlijk consult meteen de bevindingen bespreken en kunnen we gericht aan de slag.

Er wordt gekeken wat nodig is om jouw doel te bereiken of jouw klacht te verhelpen en waar jouw mogelijkheden liggen om dit in te passen in jouw leven. Dit gesprek wordt samengevat en vastgelegd in de vorm van een advies. Je gaat dus niet naar huis met een voorgekauwd schema dat wellicht niet vol te houden is, maar met een op jou afgestemd advies met tips en handvatten.
Met dit advies ga je zelf aan de slag. Desgewenst wordt er een evaluatie gesprek gehouden en kun je aangeven of verdere begeleiding gewenst is. Het is dus van belang dat je zelf echt aan de slag wil gaan. Jouw effort is nodig voor het doel dat voor ogen is en zodoende kan ervaren wat dit met jou doet en wat het teweeg brengt. Alleen op die manier kan het jouw manier van leven worden.

 

Werkwijze Lifecoaching

Bij life-coaching werk ik uitsluitend met persoonlijke consulten. Het is belangrijk er dat aan beide kanten een goed gevoel en wederzijds vertrouwen is om van start te kunnen gaan met het coaching traject. Het eerste gesprek zal dan ook in het teken staan van kennismaking, situatieschetsing en dossiervorming.

Als we besluiten het traject te starten wordt er na elk consult in overleg bepaald of verdere coaching nodig of gewenst is. Het is op voorhand moeilijk te bepalen hoelang een traject duurt. Dit betekent dat er minimaal een eerste consult zal zijn, hoeveel consulten gaan volgen is afhankelijk van de wens, progressie en de inzet.

Is dit wat jij wil? Twijfel niet meer, kies voor jezelf en maak het mogelijk, sla de weg in naar jouw doel!

Maak een afspraak

Voor een telefonische intake (15 min – GRATIS) of persoonlijke intake (1/2 uur – € 45,- )

SAMSUNG CAMERA PICTURES